Архітектурний проект і реалії будівництва.

Чи задумувались Ви коли-небудь чому споруди створені декілька століть тому збереглись і виконують свою функцію і сьогодні.

Звичайно це міцність будівельних матеріалів, правильний підхід до експлуатації, сприятливе навколишнє середовище, але в першу чергу це точність самої конструкції.  

Гарна будівля повинна відповідати трьом принципам firmitas, utilitas, venustas, зазвичай відомий під оригінальним перекладом – сила, користь і краса

 • Силу, тобто довговічність будівлі визначає час, споруда повинна бути стійкою і залишатися в належному стані.
 • Корисність – безперечна відповідність своєму призначенню.
 • Краса – це естетичне сприйняття будівлі.

За словами Вітрувія (один із перших римських архітекторів), кожен архітектор повинен прагнути якнайкраще виконати усі ці атрибути. 

Що ж допомагає проектантам створити довершені архітектурні форми і будівлі?

Так вірно, жоден будинок, споруда чи будь – яка найменша архітектурна одиниця не може втілитись без проекту – концептуальної ідеї відображеної на папері, детального планування, прорахунків, чіткого застосування норм будівництва і дій. 

Що таке проектування, які є етапи проектування?  На які деталі створення проекту потрібно звернути найбільшу увагу? Саме про це йтиметься у даній статті.

В першу чергу необхідно проаналізувати, придумати, прорахувати усі деталі, для того щоб кінцевий результат був надійний та довговічний. За допомогою архітектурного проектування формується і фіксується задум, описується соціальне призначення, створюється ідеальна модель матеріально-просторового середовища. Створюється окрема одиниця, котра вписується в комплексне архітектурне середовище. 

Архітектурне проектування – це діяльність спрямована на створення нових просторових форм. У будівельній діяльності  архітектурне проектування є одним із найважливіших етапів. Саме на цьому етапі описується і фіксується мета та призначення будівництва. Творчий та індивідуальний процес, результатом якого є покращення життя..  

Найважливіше! Архітектурні проекти повинні бути реальними для втілення. Саме тому над створенням проекту працюють спеціалісти різної фахової підготовки, це і архітектори і конструктори з інженерами і будівельники. Кожен вносить свою лепту, забезпечуючи майбутнє якісне функціонування будівлі.

 При проектуванні враховують усі фази створення та життя споруди для забезпечення нормального функціонування всієї території. Тут варто звернути увагу на важливість –  ландшафтної архітектури.  Ландшафтна архітектура – це проектування відкритих територій, орієнтирів та структур для досягнення екологічних, соціально-поведінкових чи естетичних результатів. Саме ландшафтна архітектура доповнює увесь комплекс заходів щодо архітектурного проектування.

Отже етапи архітектуроного проектування і стадії проекту.

Архітектор повинен відразу враховувати загальне планування, всі необхідні інженерні системи і якщо є можливість, заховати це в архітектурних формах або навпаки, підкреслити використавши певні інженерні елементи. 

Архітектурне проектування це поетапний процес, який розпочинається з передпроектної розробки, тут збирається і аналізується вся інформація по об’єкту, затверджуються завдання для проектування. Одержуються  дозвільна документація на будівництво, аналізується топографічне знімання і створюються обмірювальні креслення. 

Другий етап – концепція. Під концепцією розуміємо розроблення об’ємно-планувальних рішень, та основних техніко-економічних показників об’єкта нерухомості, а також визначення варіантів функціонального зонування.

Концепція, як другий етап архітектурного проектування, дає можливість оцінити потенціал створюваного об’єкта і чітко окреслити подальшу роботу. Отримати загальне уявлення про проектований об’єкт, зробити загальну оцінку – необхідно саме на цьому етапі архітектурного проектування. Також на даному етапі можемо уявити і оцінити наскільки вписується об’єкт в теперішнє архітектурне середовище.

Після створення концепції розробляється ескізний проект, тут замовник отримує чітке уявлення про майбутню будівлю. До складу ескізного проекту належать:

 • схема генерального плану з прив’язкою будинку і споруд
 • схема благоустрою території
 • плани поверхів
 • фасади в кольорі
 • схеми розрізів
 • перспективні зображення.

Наступним етапом є робочий проект – тут розробляються конструкції усіх елементів споруди, водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція, електромережі, пояснювальна записка та допоміжна документація.

Робочий проект складається з:

 • генерального плану
 • пояснювальної записки
 • паспорту зовнішнього вигляду фасаду
 • конструктивних рішень
 • рішень з водопостачання
 • також вирішення інших технічних завдань

Завершальним етапом архітектурного проектування є авторський нагляд, котрий втілюється на етапі будівництва споруди.  Під час авторського нагляду здійснюються регулярні виїзди на об’єкт для контролю і забезпечення відповідності проектних рішень будівництву. 

Під час авторського нагляду перевіряються:

 • ніші та отвори для інженерних мереж (водопостачання, електропостачання, газифікації, слабострумних мереж)
 • у випадку необхідності вносяться необхідні корективи в проектно-кошторисну документацію
 • контролюється виконання будівельних роботів згідно архітектурного проекту. 

Також варто розповісти, про види архітектурного проектування.

Розрізняють: типове, індивідуальне і експериментальне проектування.

Типове проектування – це створення проектів будівель і конструкцій одного типу призначених для багаторазового будівництва і виробництва.

Індивідуальне проектування – розробляється згідно персональних побажань замовника і з урахуванням, конкретних, особливостей кожного об’єкту. Перевагою індивідуального проектування є можливість реалізації переліку особистих вимог клієнта.

Експериментальне проектування створюється для перевірки на практиці нових прогресивних науково-технічних розробок у сфері містобудування.

Врахувавши усі вище зазначені аспекти і передумови кожен може вибрати для себе який вид і тип проектування необхідний саме йому. Проте з упевненістю можемо сказати що аналіз і правильний концептуальний підхід до створення архітектурного проекту –  запорука успіху і легкого майбутнього будівництва.

img
img